Ajankohtaista sähköurakoitsijoille ja käytön johtajille

15.03.2016

2/2015 Ajankohtaista sähköurakoitsijoille ja käytön johtajille marraskuu 2015

 

Rakennus käyttöön nopeammin, tee käyttöönottotarkastuksen dokumentointi laadukkaasti.

Rakennuksen käyttöönotto viivästyy, koska rakennusvalvontaviranomainen ei anna lupaa sen käyttöönottoon. Syynä on sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen puuttuva pöytäkirja, jolla rakentaja osoittaa rakennuksen olevan sähköjen osalta turvallinen. Tapauksessa ei suinkaan ole kysymys rakennustarkastajan pikkumaisuudesta vaan virkavelvollisuudesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennukselle voidaan antaa käyttölupa vasta, kun on varmistettu että käyttöönoton edellytykset täyttyvät ja rakennus on turvallinen.

Tukesin tiedossa on myös, että eräiden paikkakuntien rakennustarkastajat eivät hyväksy käyttöön otettavaksi rakennusta, jos sen osittain keskeneräisistä sähköasennuksista löytyy ensimmäistäkään avointa suojaamatonta johdonpäätä. Varovaisuus on ymmärrettävää ja paikallaankin, ottaen huomioon Tukesin havainnot mm. pientalojen valvontaprojektin tiimoilta. Keskeneräisten sähköasennusten avoimet jännitteiset johdonpäät (tai pelkällä käyttötoimenpiteellä jännitteisiksi kytkettävissä olevat johdonpäät) olivat yleisin välitöntä vaaraa aiheuttava tekijä. Rakennustarkastaja ei voi tietää, ovatko johdot kytketty sähkökeskuksella, ellei sähköurakoitsija ole läsnä tai kytkemättömyydestä mainita pöytäkirjassa. Käyttöön otettavan rakennuksen käyttöönottotarkastukseen kuuluu ehdottomasti myös varmistaa mahdollisten keskeneräisten asennusten turvallisuus. Kun siis pöytäkirjaan rajataan tarkastusalue, kannattaa sen ulkopuolelle jäävästä osuudesta lisätietona kirjata esim. ”keskeneräisten asennusten turvallisuus on varmistettu, johdot kytkemättä keskuksella”. Kyseinen kirjaus helpottaisi rakennustarkastajan turvallisuusarviointia oleellisesti.

Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja on virallinen asiakirja, jonka tulee perustua huolelliseen aistinvaraiseen tarkastukseen, testeihin ja mittauksiin. Pöytäkirja on myös sähkötyön turvallisuuden takaaja ja sähköurakoitsijan ammattitaidon osoittaja. Laadukasta, huolelliseen tarkastukseen perustuvaa pöytäkirjaa parempaa ”käyntikorttia” on vaikea ajatella.

15.03.2016Ajankohtaista sähköurakoitsijoille ja käytön johtajille
15.03.2016Sähköturvallisuuslaki uudistettavana
15.03.2016Sähkölaitteistojen varmennus-ja määräaikaistarkastus
01.01.2016Lämpökamerakuvaukset